Webwinkel: Psalm: 150

Psalm: 150

Psalm: 150

 1,25

Categorie

Beschrijving

 

Looft God, looft Hem overal,

Looft de Koning van ’t heelal

om Zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht

van Zijn naam en eeuwig wezen.

Looft de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Psalm 150

 

Een quilt waarin de lof van

God wordt bezongen.

De groene stof, de aarde.

De lichtblauwe stof, de lucht.

Langs de randen mensen die God prijzen.

De gele cirkel staat symbool voor God.

Voor Hem zingen de aarde, de hemel en al wat adem heeft.

In het midden een liedbundel waaruit gezongen wordt.

De kleuren in de quilt juichen mee.

Halleluja.

Close