Webwinkel: Psalm 121

Psalm 121

Psalm 121

 1,25

Categorie

Beschrijving

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121 : 1 en 2

 Deze verzen zijn verwerkt in de quilt.

De dichter slaat zijn ogen op naar de bergen.

Waar zal mijn hulp vandaan komen?

De twee personen zijn de dichter van deze psalm en een medezanger die ook zijn hulp van de Here verwacht.

Zij kijken samen omhoog naar de bergen.

De paarse cirkel om de mensen heen staat symbool voor God,

Hij heeft de hemel een aarde gemaakt, het landschap.

Paars is de kleur van het koningschap, God is de koning van hemel en aarde.

De duif is het symbool van de Heilige Geest, hij is onze Trooster.

Mijn hulp is van de Here.

God is boven mij, de zon.

God is onder mij, de paarse cirkel.

God is in mij, de duif.

God is altijd om mij heen.

Close