Webwinkel: Pasen

Pasen

Pasen

 1,25

Beschrijving

‘Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door Zijn dood bereid,

een leven in Zijn heerlijkheid.’

 

Deze liedregels klinken door de quilt heen.

De donkere weg (de dood), te zien in het open graf,

loopt over in een wit kruis.

Van dood naar leven, van donker naar licht.

De stralen vanuit het graf zijn de jubel van Pasen.

De trompetnarcis mag de trompet zijn in het Paaslied.

De trompetnarcis  vertelt ons dat het voorjaar eraan komt. Dit verwijst naar het nieuwe leven

dat Jezus door Zijn dood heeft bereid.

Bij de opstanding vloeiden de hemel en aarde in elkaar over.

De hand van de Vader, het kruis van de Zoon,

de duif van de Heilige Geest en de engel bij het graf.

Even een moment hemel op aarde.

De buitenrand is paars.

Paars is de kleur van priesterschap en dienstbaarheid.

De kleur van macht en autoriteit, (koningschap).

Jezus onze Hogepriester, Voorbidder en Koning.

Pasen, het feest van de opstanding.

 

Close