Webwinkel: Jesaja 53

Jesaja 53

Jesaja 53

 1,25

Beschrijving

Quilt: ‘De oogst van Zijn lijden’

Jesaja 53:1-6

Verzen uit dit Bijbelgedeelte zijn uitgebeeld in het middenvak van de quilt, daaromheen het landschap van Israël waar Jezus 33 jaar heeft gewoond, gewandeld en gesproken.

Waar Hij vertelde over de Goede Herder, over het zaaien en het oogsten, mensen genas en vrede in harten bracht.

Jesaja schildert in hoofdstuk 53 het lijdensverhaal waar Jezus als een schaap geofferd zal worden.

Om ons vrede en genezing te brengen zal Hij sterven aan een kruis.

De grijze stof om het kruis staat symbool voor de zonden, de lichte stralen voor de vrede.

De donkere stof om Zijn hand en de rode strepen staan symbool voor de striemen, de lichte stof voor genezing. Het kruis door Zijn hand verwijst naar het lijden en sterven.

Jezus spreekt over de graankorrel die pas veel vrucht draag als zij sterft in de aarde. Joh. 12:24

Jezus is ook deze weg gegaan, de rode aar, door Zijn sterven zullen er veel vruchten geoogst worden.

Links in de quilt gaat de hemel open, een stem uit de hemel, God zegt: “Dit is Mijn geliefde Zoon”.  Mattheüs 3:16-17.

De kleuren laten ons al iets zien van Pasen en door Pasen heen al iets van de nieuwe toekomst.

 

 

Close