Webwinkel: De liefde van God

De liefde van God

De liefde van God

 1,75

Categorie

Beschrijving

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Efeze 3:18-19

 

Ik ben er van overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten,  heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.  Romeinen 8:38-39

Close