6 Het zesde kruiswoord

Het zesde kruiswoord

Telelestai ‘Het is volbracht’

Johannes 19:30 

Daar hangt Hij… de Koning der Joden.

Het Lam is geslacht.

Daar hangt Hij… de Koning der Joden.

Het offer is gebracht.

Daar hangt Hij… de Koning der Joden.

Alles… alles is volbracht.

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde

in tweeën, van boven tot beneden.

Mattheus 27 : 51

 

In de quilt is deze tekst uitgebeeld.

Als Het Offer gebracht is, dan is de offerdienst niet meer nodig en scheurt het voorhangsel.

De blauwpaarse stof zijn de gordijnen in de tempel met daarin cherubs (engelen) geweven.

U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en men moet het maken met cherubs erop, werk van een kunstenaar. Exodus 26:31

Achter het kruis het goud van de ark met de twee cherubs.

Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Exodus 25:18

De Menorah staat symbool voor Het Licht van de wereld; Jezus.

De rode (karmozijn) ruiten in het kruis verwijzen naar het bloed van het offer.

De witte figuren rond het kruis vormen samen Het Lam dat geofferd werd.

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1:18

De rand van de quilt is paars.
Paars staat symbool voor Zijn lijden, Zijn offer.
Paars is de kleur van priesterschap en dienstbaarheid.
Paars is de kleur van macht en autoriteit, (koningschap).

Jezus onze Hogepriester, Voorbidder en Koning.

 

0:00 / 0:00
O hoofd vol bloed en wonden
Close