Psalm 84

Psalm 84

Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Here; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.

Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren.

Zij gaan van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.

Want God de Here, is een zon en schild.  Welzalig is de mens die op U vertrouwt.

 

Psalm 84 is een lied van verlangen. De dichter denkt aan het huis van God.

Aan de mensen die op reis gaan naar Jeruzalem. Tijdens die reis gaan de mensen door bergen en door dalen. Het is een weg vol gevaren, maar ook vol van zegeningen. Aan het einde zijn de contouren van de tempel zichtbaar. Dat is hun einddoel. 

Zij gaan van kracht tot kracht, een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. De avondmaalstafel staat hier voor symbool. Op de tafel de musjes, zij vinden hun thuis bij God.

Want, God de Here is een zon en schild. Dit is verbeeld in het raam in de muur.

De zwaluw heeft daar haar nest met haar jongen. 

De weg is in de rand doorgequilt als uitnodiging om mee te gaan op reis en dit lied mee te zingen.

 

0:00 / 0:00
Psalm 84
Swinging Christmas
Close