Psalm 43 : 3

Psalm 43:3

 

Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen.

Een bede om licht en waarheid. Een bede om dicht bij God te mogen komen. 

Licht en waarheid: de waarheid is in eerste instantie een persoon.

Jezus Christus is de waarheid in eigen Persoon, de ware weg tot het Leven. Gods woord is de waarheid.

Het licht: de lichte banen in de quilt verwijzen naar het licht. Zij geven licht op ons levenspad.

Het licht verdiept en versterkt het leven.

Leven en licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De waarheid: links in de lichtbanen het kruis, het symbool van Jezus Christus.

De bede om licht en waarheid zie je in de handen op de quilt, 

zij brengen als het ware hun bede bij God en openen zich om het licht en

de waarheid van Hem te mogen ontvangen. 

Achter de handen de menora, een zevenvoudige kandelaar,

licht is een belangrijk symbool voor het Jodendom.

God schiep op de eerste dag het licht. Zonder licht is er geen leven.

Mij brengen tot uw heilige berg: rechts de berg Sinaï, 

de berg waarop God tot zijn volk sprak en Zijn wetten aan hen gaf.

Bovenaan de berg drie wolken. De wolkkolom, de vuurkolom en de wolk van Zijn heiligheid.

In de wolkkolom en de vuurkolom gaat God zijn volk voor op weg naar het beloofde land.

Israël heeft onderweg de beschermende nabijheid van de Here ervaren en de wolken drukken deze nabijheid voortreffelijk uit.

De gouden wolk staat symbool voor Zijn heiligheid die Hij ook bij deze berg toonde.

Berg en wolk liggen zowel ruimtelijk als religieus dichtbij elkaar.

Als God zich openbaart in een wolk en bij een berg dan is dat het ultieme moment waarop Hij het allerbelangrijkste meedeelt.

Samen symboliseren zij de hemel die de aarde nadert om leven te geven en te bewaren.

Tot Uw woningen: onder aan de berg lijnen van een huis met daarin een Hebreeuws  woord wat betekent: ABBA ( Alef-Beth-Alef).

Alef is de eerste letter van het Hebreeuws alfabet.  

Deze letter is een beeld van God, God deelt Zichzelf mee in zichtbare letters.

Beth is de eerste letter die in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt en betekent huis. 

Beth en Alef zijn samen het begin van de schepping.

In het begin heeft God een huis tot stand gebracht (de schepping) waarin wij mogen wonen.

De letters samen vormen het woord Abba (Vader). 

Als wij Abba mogen zeggen tegen God dan zij we thuisgekomen in Zijn woning.

De engelen, rechts, juichen in de hemel als er een mensenkind is thuisgekomen bij de Vader.

De duif staat symbool voor de Heilige Geest, Hij is nu onze wegwijzer in dit leven. 

 

0:00 / 0:00
Psalm 43
Close