Psalm 42-1

Psalm 42 : 1, 4 en 3 uit de nieuwe psalmberijming

 

 

 

 

1 Als een uitgeputte hinde

die naar stromend water smacht,

zo verlang ik U te vinden,

God, mijn levensbron, mijn kracht.

Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn:

Wanneer zal ik bij Hem zijn?

Wanneer zal ik Hem ontmoeten,

zal zijn glimlach mij begroeten?

 

4 God, mijn ziel is neergebogen,

diep verdrietig, opgebrand –

maar ik houd U toch voor ogen

in dit afgelegen land.

Watervloed roept watervloed;

noodweer slaat me tegemoet.

Radeloos raak ik bedolven

onder zware, zwarte golven.

 

3 Waarom, ziel, zo aangeslagen?

Waarom boordevol verdriet?

Hoop op God en laat je dragen.

Hij vergeet je zeker niet.

Want de dag komt – heb geduld! –

dat je Hem aanbidden zult.

Straks zal ik Zijn naam belijden:

Hij zal mij opnieuw bevrijden.

 

In de quilt zijn deze drie coupletten uit psalm 42 uitgebeeld.

In het water zes blauwe strepen, het getal zes staat symbool voor de mens.

De oranje cirkels: een cirkel staat symbool voor de ziel en de kleur oranje verwijst naar dorst.

Hier hoor je een mens die zijn dorstige en wanhopige ziel moed toespreekt.

Daaromheen weer een cirkel.

Het rode gedeelte van deze cirkel zijn de armen van God. Het is Zijn liefde die jou draagt.

Het blauwe gedeelte is de hemel.

Hoe moeilijk het leven kan zijn, je bent altijd omringd door God. Een God die draagt en niet vergeet.

Rechts een uitgeputte hinde die naar water smacht.

Links het morgenrood… want de dag komt – heb geduld!

De lichtblauwe smalle bies, de kleur van de hemel, verwijst naar de dagen dat je weer kunt zingen.

 

0:00 / 0:00
As the deer
Close