Psalm 37

 

Psalm 37

Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het maken.

Psalm 37:5

 

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

 

Chesed

In dit kleine Hebreeuwse woord zit het hele evangelie. Daarom is dit een heel belangrijk woord;

chesed… het betekent: goedertierenheid, trouw, getrouw, betrouwbaar, genade, liefde en vriendelijkheid.

Eigenschappen van God onze Vader die dicht bij mensen wil wonen. 

In deze quilt zijn bovenstaande woorden uitgebeeld.

Een landschap rond Leerdam, het water, de Linge en het polderlandschap.

Daarin je levensweg. Het landschap heeft verschillende kleuren net zoals het leven.

Dagen van groene weiden, maar ook dagen van droogte en dorheid.

Wentel uw weg op de Here; op je levensweg het kruis, als je de weg op aarde met Jezus gaat,

zal de levensweg een wending maken naar een eeuwigheid samen met Hem.

Aan het einde van de levensweg draait de weg naar links en wordt het een weg van goud die eindigt in het nieuwe Jeruzalem.

Op de muur staan de letters Alfa en Omega.

God noemt zichzelf de Alfa en Omega, Hij zal doen wat Hij belooft.

Groot is Uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader iedere morgen aan mij weer betoond.

Om de blauwe hemelboog een gekleurde boog, de regenboog, deze verwijst naar de trouw van God.

Om de regenboog een rode boog, deze verwijst naar het morgenrood.

Iedere morgen is daar weer Zijn trouw. De zonnestralen schijnen over de nieuwe dag.

Uit de hemelstad een gouden ronding  waarin twee personen staan.

De witte persoon staat symbool voor God.

Op de stof staat het woord chesed geschreven.

God komt vanuit de hemel om bij ons te zijn in alles wat het woord chesed betekent.

In deze hemelse ronding dicht bij Hem (de blauwe persoon) ben je op aarde veilig en geborgen.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden en uw nabijheid, die sterkt en die leidt.

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

 

0:00 / 0:00
Wat de toekomst brenge moge
Close