Psalm 33:22

Psalm 33 : 22

‘Uw goedertierenheid,

Here, zij over ons, 

gelijk als wij op U hopen’.

Goedertierenheid betekent oorspronkelijk: goeder tiere, van goede groei.

Inmiddels heeft het woord goedertierenheid meer de betekenis gekregen van: barmhartigheid, genade, zachtmoedigheid,

vergevingsgezindheid; allemaal eigenschappen van God. 

De quilt bestaat uit verschillende bogen.

De groene boog is de boog van goedertierenheid.

De boog buigt zich helemaal om de mensen heen, zoals de bede in de psalm: ‘Uw goedertierenheid zij over ons’.

In de boog zijn verschillende kleuren groen verwerkt, omdat het woord goedertierenheid vele andere woorden in zich heeft.

De kleur groen staat voor: leven, hoop, genade. 

De boog onder de groene boog heeft de kleuren van het morgenrood.

Het morgenrood is een teken van Gods barmhartigheid; na elke donkere nacht weer een nieuwe morgen.

De boog boven de groene boog is net zo kleurrijk als de regenboog. 

De regenboog is het teken van hoop: ‘gelijk als wij op U hopen’.

In het midden ligt de Bijbel in een cirkel van goud. De kleur goud staat symbool voor God.

In de bogen staan twee mensen. De kleur paars staat voor ingetogenheid, de witte bies voor vreugde.

Er zijn twee betekenissen in verwerkt.

De persoon buigt zich neer voor God en hij strekt zich uit naar God, houdt het woord van God vast en bidt psalm 33:22. 

Nederigheid en vreugde, gebed en lofprijzing in één persoon.

 

0:00 / 0:00
Psalm 134
Close