Psalm 25

Psalm 25

‘Here, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden’.

 

 

In deze psalm klinkt de bede of God ons de weg wil wijzen. Hij wil dit gebed zeker verhoren.

Door Zijn Geest wijst Hij de weg.

God verlangt ernaar dat wij voor Hem onze handen open zodat Hij ze kan vullen met het zaad van Zijn Woord. 

Voor ieder is de levensweg verschillend.

We kunnen wonen in een stad, bij de bossen, of langs de rivier.

Een ieder mag op de plek waar hij woont het evangelie zaaien en God zal dit zegenen en de vruchten oogsten. 

Hij maakt bekend Zijn wegen

die ’t stil van Hem verwacht

al zijn er soms veel vragen

Hij geeft de Zijne kracht. 

Rechts onder – het rivierenlandschap, rechts boven – de bossen, links boven – de stad, hier slingert onze levensweg doorheen. 

De duif is het symbool van de Heilige Geest.

De twee handen met daarin het zaad van het evangelie dat gestrooid is en vrucht mag dragen.  

 

0:00 / 0:00
Verlangen: Ik wil leven door uw Geest
Close