Psalm 150

Psalm 150

Looft God, looft Hem overal,

Looft de Koning van ’t heelal

om Zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht

van Zijn naam en eeuwig wezen.

Looft de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

Een quilt waar de lof van God in wordt bezongen.

De  groene stof is de aarde.

Langs de randen mensen die God prijzen.

De gele cirkel is het symbool van God.

Voor Hem zingt de aarde en de hemel en al wat adem heeft.

In het midden een liedbundel waar uit gezongen wordt.

Alle kleuren in de quilt juichen mee.

Halleluja.

 

0:00 / 0:00
Psalm 150
Close