Psalm 124 : 4

Psalm 124 : 4

W’ ontkwamen haast des vogelvangers net,

Den lozen strik, tot ons bederf gezet;

De strik brak los en wij zijn vrij geraakt.

De Heer is ons tot hulp op ons gebed;

Die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt. 

 

 

In deze psalm zingt de dichter over bevrijding. Hij is opgesloten geweest als een vogel in het net van een vogelvanger.

Angst heeft hem bevangen, de vraag was of hij ooit uit dit net bevrijd zou worden.

Maar …de strik brak los, het net ging open en hij kon weer vrij rondvliegen. Hij mag dit ervaren als een verhoring op het gebed.

De dank is dan ook alleen aan God. 

In deze quilt is dit psalmvers uitgewerkt.

De blauwe ruiten staan symbool voor het net van de vogelvanger. Middenin een oranje cirkel, de kleur van het avondrood.

Het avondrood belooft een mooie nieuwe dag. 

Dit mag symbool staan voor Gods barmhartigheid.

Hij belooft ons in Zijn barmhartigheid bevrijding, een nieuw begin, een nieuwe dag.

Barmhartigheid betekent: mededogen, medegevoel, ontferming, genade, goedheid.

Ook staat het voor het woord: moederschoot.

Iemand die barmhartig is, doet als een aanstaande moeder die reeds voor de geboorte haar kind koestert, beschermt en liefheeft. 

Zo is God, vol innerlijke bewogenheid (Jesaja 49:15).

Barmhartigheid is een woord met een diepe inhoud.

De strik is losgebroken, het net is open, de vogel kan weer vrij wegvliegen.

De twee vogels, ze zijn wit, dit is de kleur van vreugde en feest. 

De vrijheid mag gevierd worden.

Om de cirkel de strik, links bovenin buigt de strik zich tot een kruis.

Christus is voor ons gebonden en gestorven aan het kruis om ons vrijheid te kunnen schenken.

Hij gebonden, wij de vrijheid. 

Hij wil de gebeden om deze vrijheid die naar Hem opgezonden worden door ons persoonlijk, of door de mensen om ons heen, verhoren. 

De tulpen op de quilt staan hiervoor symbool.

De tulp is een gebedsbloem, de bladeren vouwen zich over elkaar heen in een houding van ootmoed en symboliseren zo de eerbied en verbondenheid van het samen bidden.

Onze hulp is in de naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

0:00 / 0:00
Heer, U bent altijd bij mij
Close