Psalm 119

Psalm 119

Ik zal Uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt. Ik ben van U, behoud mij, want ik heb Uw bevelen gezocht.  Psalm 119 : 93 en 94.

O Here, ik verlang naar Uw heil, en Uw wet is al mijn vermaking. Laat mijn ziel leven, en zij zal U loven, en laat Uw rechten mij helpen. Psalm 119 : 174 en 175

 

Belijdenisteksten van een jong echtpaar.

In allebei de teksten proef je de liefde voor de geboden van God. Het verlangen om er mee en naar te leven.

In het midden de Bijbel met Psalm 119. De Bijbel ligt open op een hart vol liefde voor God: het kruis, en voor Zijn Woord.

Links de verzen 93 en 94, de tekst van de man.

Gij hebt mij levend gemaakt: de groene stof staat voor leven.

Ik ben van U, behoud mij: de twee personen. God staat om hem heen, hij is van Hem.

Rechts de verzen 174 en 175, de tekst van haar.

Ik verlang naar Uw heil, laat mijn ziel leven; God staat om haar heen, hij wil haar verlangen naar heil en leven vervullen.

Zij zal U loven: de gele stof staat voor lofprijzing.

Over de Bijbel heen  liggen drie Vergeet-mij-nietjes met zeven bloemetjes.

Symbolische getallen. Vergeet-mij-nietjes zijn het symbool van trouw.

Ze willen zeggen: vergeet jullie belijdenis niet en blijf trouw aan Zijn Woord.

De paarse stof van de twee personen is de kleur van verootmoediging.

Links de duif, deze is het symbool van de Heilige Geest die in Psalm 119 bezongen worden. 

Rechts de Ichtusvis als symbool van het geloof.

 

0:00 / 0:00
Ik wil leven door Uw Geest
Close