Webwinkel: Zeven werken van barmhartigheid

Zeven werken van barmhartigheid

Zeven werken van barmhartigheid

 1,75

Categorie

Beschrijving

Zeven werken van barmhartigheid.

“Want Ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Mij te drinken gegeven,

Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Mij gekleed,

Ik was ziek en jullie hebben naar Mij omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Mij toe.”

 In de woorden van Jezus staan zes werken van barmhartigheid, de zevende is pas in het jaar 1207 toegevoegd.

In de door pestepidemieën geteisterde Middeleeuwen was het werk van de ‘doden begraven’ moeilijk en

gevaarlijk en het had dan ook een bijzondere waarde. Daarom werd deze erbij gevoegd.

In het woord barmhartig zitten de woorden arm en hart.

Zet je hart open voor je naaste en sla een arm om hen heen.

De cirkels in de quilt staan symbool voor geborgenheid, veiligheid.

In de middelste cirkel drie mensfiguren.

Geef de dorstigen te drinken is uitgebeeld in de blauwe figuur, de kleur van het water.

Kleed de naakten is uitgebeeld in de rode figuur, de kleur van warmte, van kleding.

Verzorg de zieken is uitgebeeld in de paarse figuur, paars is een ingetogen kleur.

Bezoek de gevangenen is uitgebeeld in de halve cirkel onder de mensfiguren.

Deze stof heeft een print met tralies.

Geef de hongerigen te eten is uitgebeeld in de korenaren.

Geef de vreemdeling onderdak is uitgebeeld in de rode lijnen van een huis.

Begraaf de doden is uitgebeeld in de bloem, een lelie, deze bloem wordt vaak gebruikt bij een begrafenis.

De kleuren paars en wit zijn meestal de liturgische kleuren in een rouwdienst.

De cirkels staan symbool voor de wereld, het is een opdracht om ook barmhartig met de aarde om te gaan.

“Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van de minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” Mattheüs 25

 

 

Close