Openbaring 21

Openbaring 21

 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 

Waar de hemel de aarde ontmoet,

de Bruidegom Zijn bruid begroet.

Waar de hemeldeuren open staan,

mensen mogen binnengaan.

Waar Jeruzalem is herbouwd,

er straten zijn van glanzend goud.

Waar God weer bij de mensen woont,

een rivier met zuiver water stroomt.

Waar de boom van leven groeit,

genezing uit de bladeren vloeit.

Waar vragen zijn onthuld,

beloftes zijn vervuld.

Waar de nacht niet wordt gemist,

omdat de Heer de stad verlicht.

Waar vreugde is en lofgezang,

vrede is en niemand bang.

Waar het gezaaide uit de tijd

zal bloeien tot in eeuwigheid.

 

In deze quilt zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uitgebeeld.

Het nieuwe Jeruzalem: een gouden kubus, met een fundament van edelstenen.

De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd.

Openbaring 22: 19

De hemel omringt de aarde en heeft een open verbinding met haar. 

Cirkels zijn het symbool van eeuwigheid en geborgenheid.

De gouden cirkel is een uitbeelding van Gods aanwezigheid onder de mensen.

Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn

en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Openbaring 21: 3

De groene cirkel symboliseert de levensboom bij de rivier, de blauwe baan de rivier waaraan de boom staat geplant.

In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des Levens.

Openbaring 22:2

In het kerkelijk jaar wordt op weg naar Kerst en Pasen de kleur paars gebruikt.

Het paars in het visioen verwijst naar ons leven van nu, dat beschenen wordt door lichtstralen vanuit de hemel.

We zijn op weg naar het grootste feest, met de hemel in ons hart.

 

 

0:00 / 0:00
City Of Peace
Close