Open vensters naar de toekomst

Open vensters naar de toekomst

 

Deze quilt is gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het verzorgingshuis ‘Open Vensters’ te Ameide.

De naam ‘Open Vensters’ verwijst naar Daniël 6:11.

Nu had Daniël in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem.

In de quilt open vensters met het uitzicht naar het nieuwe Jeruzalem.

De rand van de quilt bestaat uit een roodstenen muur met grijs raamwerk. 

Dit zijn de kleuren van het verzorgingshuis ‘Open Vensters’ van nu. 

De houten luiken verwijzen naar de tijd van Daniël.

De ramen waren toen waarschijnlijk houten luiken.

Verleden en heden zijn zo met elkaar verbonden.

Daniël bad met zijn vensters open, richting Jeruzalem.

Wij mogen bidden met een open hart richting het nieuwe Jeruzalem.

Rechts een biddende Daniël. Hij is een man uit het verleden en staat als het ware achter de muur.

Wij zijn in het heden en staan voor de muur, maar kijken samen met Daniël, met verlangen en verwachting, uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

In het midden is een gedeelte van het nieuwe Jeruzalem uitgebeeld.

Een gouden stad met open poorten. In de stad de gouden troon van God.

In Openbaring 21 staat dat Johannes ziet dat er Iemand op de troon zit en zegt: “Ik ben de Alfa en de Omega.”

God zit op de troon en spreekt. In de troon zijn de letters Alfa en Omega verwerkt.

Rondom de troon een groene regenboog; de kleur van smaragd.

Deze regenboog heeft maar één kleur. Groen, de kleur die symbool staat voor ‘leven’.

En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.

In de buitenrand zijn kleuren verwerkt van verschillende edelstenen.

En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd.

Uit de stad komen lichtstralen.

De stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen,

want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

In de stad staan in het wit geklede mensen.

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden.

Achter de troon ontspringt een rivier, zuiver als kristal, die buiten de stad verder stroomt.

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

Aan weerszijden van de rivier links en rechts in de quilt de Boom des levens.

In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht.

En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

Rechts en links het landschap van de nieuwe aarde.

Rechts is de profetie uit Jesaja 11:6 uitgebeeld.

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.

Links is de profetie uit Jesaja 40:11 uitgebeeld.

Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen, de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Links de duif, het symbool van de Heilige Geest. Hij brengt onze gebeden bij de troon van God.

Samen verwachten we de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.

 

0:00 / 0:00
City of Paece
ity
Close