Maleachi 4 : 3

Maleachi 4 : 2

Maar voor jullie die ontzag voor Mijn Naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. (NBV)

 

Maar voor u die Mijn Naam vreest zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn. (HSV)

 

Rafa’el is een Hebreeuwse naam die samengesteld is uit twee woorden: Rafa en El.

El betekent God. Rafa betekent genezen, herstellen, heel maken.

Rafa’el betekent dus: God geneest.

 

In de quilt zijn deze tekst en de naam Rafa’el uitgebeeld in een druppel.

In de druppel onze levensweg.

Op onze levensweg hebben we te maken met gebrokenheid.

We zijn op zoek naar heelheid en genezing.

In de Nieuwe Bijbelvertaling staat dat de zon gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.

In de tijd van de Bijbel dichtte men de zon vleugels toe omdat de zon zich als een vogel in de ruimte begeeft.

Het woord gerechtigheid heeft hier de betekenis van heil (heling).

Het licht en de warmte van de zon geven genezing en heil.

We mogen in deze tekst ook een verwijzing zien naar de Zon der gerechtigheid, Jezus Christus.

Voor ieder die in Hem gelooft zal deze Heil-zon opgaan.

God belooft dat wij in Zijn vleugels genezing en heling zullen vinden.

De druppel met de rode rand verwijst naar het bloed van Jezus Christus, het offer dat Jezus bracht.

In de druppel de vleugels, in de vleugels lijnen van handen.

Zijn handen. Handen die troosten en helen.

In en onder de vleugels is er genezing te vinden. Rafa’el

Links de zon die gerechtigheid en heil brengt, rechts de groene bladeren die symbool staan voor leven.

Groen is de kleur van leven.

De  persoon in de kleur paars (kleur van inkeer en verootmoediging) strekt zich uit naar God en verwacht alles van Hem en zal ontvangen wat in deze tekst wordt beloofd.

 

 

0:00 / 0:00
Verlangen naar vrede
Close