Joods Christelijke symbolen

Joods Christelijke symbolen

 


Joods – Christelijke symbolen.

Een Menorah is een zevenarmige kandelaar.

 Het was het oude symbool voor het Hebreeuwse volk en één van de oudste symbolen voor het Jodendom. 

De Davidster begon in de 15e eeuw als een speciaal joods teken te gelden. 

Langzamerhand nam hij de plaats in van het meest geliefde Joodse symbool voor die tijd: de Menorah. 

De Ichtus (vis) is van oorsprong een Oudgrieks woord dat in het christendom een symbolische waarde heeft gekregen.

Het is een letterwoord, dat wil zeggen dat de afzonderlijk Griekse letters iets betekenen.

I    – Iesous  (Jesus)                       

CH – Christos (Christus)

TH – Theos (God)

U   – Uios (Zoon)

S   – Soter ( Verlosser)

In de tijd van de vervolging herkenden christenen elkaar aan het teken van de vis. De duif is het symbool van de vrede.

De twee rode rozen staan symbool voor de liefde voor het volk Israël waaruit de Messias is geboren. 

Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria, uit haar is Jezus geboren, die Messias genoemd wordt.

Mattheüs 1:16

Deze quilt is gemaakt van zijde.

 

0:00 / 0:00
Vrede zij u-naar Openbaring 22:21
Close