Je leven als christen

Je leven als christen

N.a.v. Hooglied 4:16, Ontwaak, noorderwind en kom, zuidenwind, doorwaai mijn hof.

Psalm 1:3, Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. 

 

Het zwarte vierkant betekent je zondige hart. 

De rode rand is het bloed van Christus.

In dit hart het kruis, dat het hart volledig sluit. 

Het hart is vol geworden van Christus, Hij is de eigenaar van je hart.

Vanuit het kruis waait de noordenwind: ontdekking en reiniging, de  zuidenwind: genade en liefde.

Noordenwind is de donkere bewerkte stof en de zuidenwind is de licht bewerkte stof.

De wind begint en eindigt bij het kruis. 

Het gaat altijd door, je hele leven.

God heeft het hart weer hersteld en de mens mag voor Hem leven als een groene boom, groene stof,

geplant aan de waterbeken, blauwe stof. 

De gekleurde blokjesrand zijn de kleuren van de regenboog: Gods trouw.

 

 

0:00 / 0:00
Jeus, Life of our lives
Close