7 Het zevende kruiswoord

Het zevende kruiswoord

 

‘Vader in Uw handen beveel ik mijn geest’

Lukas 23:46

 

Daar hangt Hij… 

de Zoon van God.

Zijn werk op aarde is gedaan.

Daar hangt Hij…

de Mensenzoon.

Het einde is nabij.

Daar hangt Hij…

Kind van de Vader.

Hij bidt Zijn avondgebed en legt 

Zijn Geest in de handen van Zijn Vader.

 

In de quilt is het avond geworden.

Jezus bidt het Joodse avondgebed.

Uit de hemel komen de armen van God, die Zijn Zoon omarmen.

Engelen staan naast het kruis, ze wachten Hem als het ware op om bij Hem te zijn als Hij gaat sterven.

Er staan acht engelen.

Acht is in de Bijbel het getal van een nieuw begin.

Dit verwijst naar de opstanding… een nieuw begin.

Ik kan gaan slapen zonder zorgen

Want slapend kom ik bij U thuis.

Psalm 4

De rand van de quilt is paars.
Paars staat symbool voor Zijn lijden, Zijn offer.
Paars is de kleur van priesterschap en dienstbaarheid.
Paars is de kleur van macht en autoriteit, (koningschap).

Jezus onze Hogepriester, Voorbidder en Koning.

 

0:00 / 0:00
Lijden - Oh hoofd vol bloed en wonden
Close