5 Het vijfde kruiswoord

Het vijfde kruiswoord

 

 

 

“Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.”

Johannes 19 : 28

Daar hangt Hij… het Levende Water.

‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’.

Daar hangt Hij… de Bron van Leven.

‘Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven,

zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen’.

‘Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron

worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’.

Daar hangt Hij… roepend… dorstig…

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

 

In de quilt stroomt water uit de dwarsbalken van het kruis.

Het water loopt uit in een rivier.

Een rivier vol van water.

De brandende zon boven het kruis staat symbool voor de dorst.

Midden in de rivier staat Golgotha met een kruis en daaraan hangt een dorstige Heiland.

Hij kreeg alleen maar edik te drinken.

Hij de dorst, wij het water.

 

De rand van de quilt is paars.

Paars staat symbool voor Zijn lijden, Zijn offer.

Paars is de kleur van priesterschap en dienstbaarheid.

Paars is de kleur van macht, autoriteit en koningschap, 

Jezus onze Hogepriester, Voorbidder en Koning.

 

0:00 / 0:00
O, hoofd vol bloed en wonden
Close