4 Het vierde kruiswoord

Het vierde kruiswoord

ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Markus 15:34

 

Daar hangt Hij … Jezus de Koning der Joden

Donkerheid, duisternis, drie uren lang.

Daar hangt Hij… door God verlaten.

Eenzaamheid, duisternis, diepe smart.

Daar hangt Hij… Zoon van God.

Jezus schreeuwt zijn angst uit naar Zijn Vader.

Waarom, waarom verlaat ook U Mij?

 

De quilt is helemaal in het duister gehuld.

Drie uren dikke duisternis.

De rode driehoekjes verbeelden deze woorden van Jezus.

De zijbalken van het kruis wijzen ook richting de hemel.

Intense verlatenheid.

De rode rand in de quilt verwijst naar de grote liefde van Jezus.

Zie de stroom van Jezus’ liefde

Overstelpend als een vloed

Toen de Mensenzoon ons vrijkocht

Met Zijn eigen kostbaar bloed. (lied: Opwekking)

 

De rand van de quilt is paars.

Paars staat symbool voor Zijn lijden, Zijn offer.

Paars is de kleur van priesterschap en dienstbaarheid.

Paars is de kleur van macht en autoriteit, (koningschap).

Jezus onze Hogepriester,  Voorbidder en Koning.

 

0:00 / 0:00
Psalm 22
Close