2 Het tweede kruiswoord

Het tweede kuiswoord

Voorwaar, Ik zeg U, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Lukas 23:43

Daar hangt Hij… Jezus de Koning der Joden.
Aan weerszijden van hem een kruiseling.
Daar hangt Hij… tussen twee moordenaars.
De beide mannen reageren op hun eigen manier naar Jezus.
Daar hangt Hij… bespot en veracht.
De ene kruiseling keert zich Jezus naar Jezus toe en krijgt het paradijs beloofd.
De andere kruiseling keert zich af van Jezus en mist zo de liefde van Jezus.

 

In de quilt keert het ene kruis zich af van het kruis van Jezus.

Het andere kruis omarmt het kruis van Jezus.

Boven het kruis van degene die zich overgeeft aan Jezus kleurt de hemel.

In de hemel is men blij als één zondaar zich tot God bekeert.

De rand van de quilt is paars.

Paars staat symbool voor Zijn lijden, Zijn offer.

Paars is de kleur van priesterschap en dienstbaarheid.

Paars is de kleur van macht en autoriteit, (koningschap).

Jezus onze Hogepriester, Voorbidder en Koning.

 

0:00 / 0:00
O hoofd vol bloed en wonden
Close