Het scheppingslied

Het scheppingslied

 

Genesis 1 en Genesis 2 : 1-3

Het eerste paneel links: De schepping van de hemel en de aarde.

In de buitenrand links: De schepping van het licht, de dag en de nacht.

Tweede paneel: De schepping van het uitspansel wat scheiding maakt tussen de wateren.

Derde paneel: De schepping van gras, kruid en bomen.

Vierde paneel: De schepping van de hemellichten.

Vijfde paneel: De schepping van de vogels en de vissen.

Zesde paneel: De schepping van de dieren en de mensen.

Zevende paneel: Toen rustte God van zijn werk en zegende deze dag.

De zevende dag is uitgebeeld als de sabbat, de rustdag hier op aarde en de eeuwige rustdag die nog gaat komen.

De rustdag is geschapen om bij God tot rust te komen, Hem te ontmoeten. Gods hand met daarin Zijn kinderen. 

De gouden muur staat symbool voor de tempel en voor het nieuwe Jeruzalem.

Als je daar naar binnen gaat, mag je van de rust genieten. Het landschap verbeeldt ‘de hof van vrede’. 

En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen;

want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar Kaars.

Openbaring 21: 23. De gouden zon staat symbool voor het Lam.  

De duif staat symbool voor de Geest van God. 

De groene boom is de levensboom die gezien wordt in Openbaring 22. Groen is de kleur van leven. 

Lichtstralen links en rechts schijnen over de schepping.

De gequilte stralen van het eerste paneel en van het zevende paneel, de toekomst, schijnen over de aarde van nu.

De schepping van nu kijkt uit naar de nieuwe schepping die komt. Wij mogen tussen die lichtstralen leven en uitzien. 

Rechts de woorden ‘in de beginne’ in het Hebreeuws.

Links in het Grieks de letters Alfa en Omega. 

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Openbaring 22:13

 

0:00 / 0:00
U zorgt voor heel de schepping Heer
Close