Het nieuwe Jeruzalem

Het nieuwe Jeruzalem

 

quilt: ‘hemelse architectuur’

Een klein gedeelte van het nieuwe Jeruzalem in stof.

In Hebreeën 11:10 staat dat God de gelovigen zal brengen in de stad met vaste fundering, waarvan God zelf de architect en bouwer is.

In het Bijbelboek Openbaring wordt deze stad beschreven als een stad van goud, 12 poorten en 12 fundamenten van edelstenen. 

De muren in de quilt zijn opgebouwd uit deze stenen.

Diamant, lazuursteen, robijn, smaragd, sardonyx, sardius, topaas, beril, chrysoliet, chrysopraas, saffier, amethist.

In deze muren zijn 4 poorten die altijd geopend zijn, de straten zijn van goud.

Efeze 2:20: de belangrijkste steen,de hoeksteen is Jezus Christus zelf, het kruis.

Openbaring 7:9: mensen komen uit alle natiën,volken, stammen en rassen.

Ze zullen staan in lange witte klederen, groot en klein, de mensen en kinderen op de quilt.

De initialen van de architect zijn de Griekse letters: Alfa en Omega: boven in de rand gequilt.

De afwerkbies is gemaakt van de kleuren van de regenboog, teken van trouw en belofte! 

 

0:00 / 0:00
U zij de Glorie
Close