Hebreeën 11

Hebreeën 11

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

13  Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.

14 Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken.

16b  Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt. 

 

Het leven van nu en het leven na dit leven is in deze quilt verweven tot één verhaal. n.a.v. Hebreeën 11.

Voor een gelovige is het  leven met God niet los te zien van het dagelijks leven. Het huis en de kerk zijn daarom in de quilt één geheel.

Het kruis is in de kerk geplaatst, symbool voor het geloof. 

Het huis is gemaakt van natuurlijke materialen.  

Zo’n huis houdt niet lang stand, dit staat symbool voor het tijdelijke van ons levenshuis. 

De kerk staat symbool voor het leven met God.

De deur van de kerk staat open. Aan het einde van de gang is de kleur lichtgeel. 

Dit is de kleur van het licht dat de boodschap in de kerk mag verspreiden. 

Achter de kerk verrijst het nieuwe Jeruzalem. 

De hemelpoort staat open, ook hier is de kleur lichtgeel zoals in de kerk. 

Het licht van de hemel mag in de kerk verkondigd worden.

Naast ons levenshuis en voor de hemelpoort stroomt de Jordaan waar we doorheen moeten als we sterven.

Als wij ons touw van de hoop  – het anker – in Zijn handen hebben gelegd, komt uit de hemelpoort de hand van de Here Jezus.

Hij  pakt onze hand vast en brengt ons binnen. 

Rechts mensen in het wit, de gelovigen die al thuis zijn bij God. 

Zij roepen ons toe om vol te houden.

Links mensen in het blauw. 

Zij zijn nog op de aarde en belijden dat zij hier vreemdelingen en bijwoners zijn en kijken reikhalzend uit naar de vervulling van de beloften. 

Blauw is de kleur van trouw. Zij blijven trouw tot het einde.

Links breekt de hemel open boven ons levenshuis. 

Op aarde mag de hemel weleens open gaan en mogen we even iets zien van de toekomst die wacht. 

In de open hemel zien we de kleuren van de regenboog.

Er is hoop voor de toekomst. God blijft getrouw! 

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

 

 

0:00 / 0:00
Abide with me
Swinging Christmas
Close