Groot is Uw trouw

Groot is Uw trouw

 

 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.   

(Opwekking 123) 

 

Dit lied is verwerkt in de quilt. 

We mogen iedere morgen onze handen openen naar God om al het goede van Hem te ontvangen.

Zijn trouw, zijn nabijheid, vrede, vergeving van zonden, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.

De oranje cirkel om de blauwe stof met daarin de handen staan symbool voor elke nieuwe morgen.

De klimop is het symbool van trouw, altijd groen, onsterfelijk.  

Groot is uw trouw, o Heer. De rode roos staat symbool voor de liefde van Jezus, Hij heeft zijn leven gegeven voor onze zonden en daarom kunnen wij vergeving ontvangen.

De witte roos staat symbool voor zuiverheid en vrede.

De witte rand om de rode roos wijst heen naar de vergeving en de groene rand om de witte roos wijst heen naar ‘het leven en de vrede’ die je ontvangt bij de vergeving van zonden.

De goudgele cirkel vertelt ons van Gods nabijheid elke dag opnieuw.

De gekeurde stralen links wijzen naar de blijde hoop voor de toekomst en leven tot in eeuwigheid. 

Onder de cirkel de vleugels van de adelaar.

Deze verwijzen naar Jesaja 40: 31, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput en naar het lied van Huub Oosterhuis: Die mij droeg op adelaarsvleugels.  

De quilt vertelt ook van een 50 jarig huwelijk. 

De goudgele cirkel staat voor het gouden huwelijksjubileum.

De klimop staat symbool voor de trouw aan elkaar. 

Een rode en de witte roos samen staan symbool voor de vorm van eenheid en verbondenheid, altijd samen willen zijn. 

Een witte roos staat voor echte liefde. Een donkerrode roos staat voor dankbaarheid. 

Groot is uw trouw, o Heer, ieder morgen aan mij weer betoond.

 

0:00 / 0:00
Wat de toekomst brenge moge
Close