Geloof, hoop en liefde (3)

Geloof, hoop en liefde (3)

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie,

maar de meeste van deze is de liefde. 

1 Korinthe 13 : 13 

 

Het kruis is het symbool van het geloof.

Het anker is het symbool van de hoop.

Het hart is het symbool van de liefde.

De goudgele stof, de kleur van de zon

staat symbool voor God.

In de vier hoeken de zonnestralen gequilt.

 

0:00 / 0:00
God is tegenwoordig, God is in ons midden
Close