1 Het eerste kruiswoord

Het eerste kruiswoord

“Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”

Lukas 23:34

Daar hangt Hij… Jezus de Koning der Joden.
De mensen hebben hun zin gekregen… Jezus moet dood.
Daar hangt Hij… geslagen, verwond en verworpen.
De mensen staan erbij en bespotten Hem.
Daar hangt Hij… met een hart dat overstroomt van liefde voor de mensheid.
Hij ziet een kudde zonder Herder.
Daar hangt Hij… en bidt tot Zijn Vader om vergeving voor deze mensen.
Een bede vol onpeilbare liefde.
Een bede die verhoord wordt door de Vader.

 

In de quilt staan de mensen om het kruis.
Op elke mensenhart een druppel bloed.
Dit verwijst naar de vergeving van de zonden.
Jezus’ dood zorgt voor nieuw leven.

De rand van de quilt is paars.
Paars staat symbool voor Zijn lijden, Zijn offer.
Paars is de kleur van priesterschap en dienstbaarheid.
Paars is de kleur van macht en autoriteit, (koningschap).

Jezus onze Hogepriester, Voorbidder en Koning.

 

0:00 / 0:00
O, hoofd vol bloed en wonden
Close