De steppe zal bloeien (2)

Lied 608 uit het Liedboek

 

Jesaja 35

De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan

Vanaf de dagen der schepping

Staan vol water, maar dicht.

De rotsen gaan open.

Het water zal stromen,

Het water zal tintelen, stralen,

Dorstigen komen en drinken.

De steppe zal drinken.

 

De ballingen keren.

Zij keren met blinkende schoven.

Die gingen in rouw

Tot aan de einden der aarde,

één voor één, en voorgoed.

Die keren in stoeten.

Als beken vol water,

Als beken vol toesnellend water,

Schietend omlaag van de bergen.

Als lachen en juichen.

Die zaaiden in tranen,

Die keren met lachen en juichen.

 

Huub Oosterhuis

 

0:00 / 0:00
Op bergen en in dalen
Lijden - Oh hoofd vol bloed en wonden
Close