De Lutherroos

De Lutherroos

 

Gemaakt naar het logo van Luther.

Deze woorden zijn geschreven door Luther, als uitleg bij zijn logo. 

Het binnenste is een kruis, geheel in het zwart; het staat in een hart, dat zijn natuurlijke kleur heeft – om mijzelf steeds in herinnering te brengen dat het geloof in de Gekruisigde ons zalig maakt.

Want wie van harte gelooft, wordt gerechtvaardigd. 

Al is het een zwart kruis, dat doet afsterven en pijn moet doen, toch laat het dat hart zijn kleur behouden, het verderft zijn natuur niet, dat wil zeggen: het maakt ons niet dood, maar behoudt ons ten leven.

De rechtvaardige leeft immers door zijn geloof, maar alleen door zijn geloof in de Gekruisigde.

Zo’n hart moet nu midden in een witte roos staan om aan te duiden dat het geloof vreugde,troost en vrede geeft, en zonder meer in een witte vreugdevolle roos zet.

Dit is een andere vreugde en vrede dan de wereld geeft, daarom moet de roos wit zijn en niet rood, wat wit is de kleur van de geesten en van de engelen.

Zo’n roos staat in een hemelsblauw veld, omdat die vreugde in de geest en in het geloof het begin is van de komende hemels vreugde: we zijn er reeds in, levende in de hoop, al is het nog niet openbaar.

En om dat blauwe veld een gouden ring, die ons wil zeggen dat die zaligheid in de hemel eeuwig duurt en geen einde heeft, en zoveel kostelijker is dan alle aardse vreugde en genot, zoals goud het fijnste, edelste en kostbaarste metaal is.

Om het hart in de cirkel staat het woord:  ‘VIVIT’: Hij leeft!

 

0:00 / 0:00
Een vast burcht is onze God
Close