De christelijke feesten

Christelijke feesten

 

Een glas in lood kerkraam.

Vier weken van advent:

de vier kaarsen in het raam.

Kerstfeest:

 “Ik heb de wereld zo lief, Ik geef jullie mijn Zoon”,

de armen om de bol (de aarde), zijn de armen van God,

de ster en de kribbe.

Het was donker op de aarde:

donker blauwe stof onderaan.

Goede vrijdag:

het kruis.

Rode stof om het kruis:

Zijn bloed voor ons gegeven.

Pasen:

het open graf.

De eerste gele stralen uit het graf omhoog:

Zijn verhoging.

Het wordt lichter op de aarde:

blauwe stof om het graf.

Hemelvaart:

gele stralen omhoog.

Pinksteren:

de witte stralen naar beneden en de duif.

Alles is volbracht, het is nu licht geworden:

licht blauwe stof bovenaan.

De armen omhoog zijn de armen van

mensen die mogen ontvangen,

alles wat God hen wilt geven. 

 

0:00 / 0:00
Komt verwondert u, hier mensen
Close