De Alpha en de Omega

De Alpha en de Omega

 

Ik ben de Alpha en de Omega,

het Begin en het Einde,

de Eerste en de Laatste.   

 Openbaring 22:13

 

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

‘I am who I am’ is Your glorious name,

eternal and faithful, forever the same,

the Alpha, Omega, beyond all compare.

Your name is ‘I am’ and ‘I will be there.’

In de quilt is de betekenis van de tekst uit Openbaring 22:13 uitgebeeld.

Een quilt waarin donkere en lichte kleuren elkaar afwisselen.

Ook in jullie leven wisselen donkere en lichte tijden elkaar af.  

Steeds weer ervaren jullie dat Hij er was, er is en er altijd zal zijn. 

Veertig jaar geleden zijn jullie samen op weg gegaan.

Op die weg staan drie personen, deze staan symbool voor het gezin.

De twee personen links en rechts zijn jullie samen. 

De twee personen vormen samen een hart.

In dit hart is er ruimte voor jullie kinderen en kleinkinderen.

De kleine persoon middenin staat hiervoor symbool.

De weg loopt naar het licht, in het licht staan de Griekse letters Alfa en Omega.

Jullie zijn op weg naar Het Licht, daar waar geen begin en einde meer zal zijn.

Als je daar mag aankomen is je aardse levensverhaal ten einde en mag je door de deur van licht binnengaan naar het nieuwe leven.

De rode rand om de deur van licht is gemaakt van stof waarop geschreven is. 

Dit staat symbool voor het levensverhaal hier op aarde.

De goudgele boog in de vorm van de letter Omega en de lichtblauwe boog in de kleur van de hemel staan als een belofte om jullie heen. 

In deze bogen mogen jullie je geborgen weten.

In de twee hoeken bovenin is klimop geborduurd/gequilt. 

Klimop staat voor trouw omdat hij zich vasthecht en niet meer loslaat.

en voor eeuwig leven omdat hij klimt naar het licht en altijd groen blijft.

Hij was, Hij is, Hij zal er altijd zijn! 

 

0:00 / 0:00
Wees stil voor het aangezicht van God
Close