Colossenzen 1

Collosenzen 1 : 15-23

 

In dit Bijbelgedeelte lezen we dat God de Schepper is van al het zichtbare en onzichtbare in de hemel en op de aarde.

God is komen wonen in Zijn Zoon en zo voor ons zichtbaar geworden.

Doordat Christus Zich aan het kruis heeft geofferd en Zijn bloed heeft gegeven is er verzoening met God en is er vrede mogelijk tussen hemel en aarde.

Iedereen die eerst zonder God leefde en nu door Zijn Zoon vrede gevonden heeft mag door die verzoening eeuwig leven.

Door het lijden en sterven van Jezus Christus is het mogelijk om in de nabijheid van God te leven.

De enige voorwaarden is dat we deze waarheid geloven en er standvastig in blijven. 

Symboliek: 

Vier:

Vier is het getal van de aarde met haar vier elementen: lucht, vuur, water en aarde, de vier windstreken: noord, oost, zuid en west.

Er zijn vier jaargetijden, deze worden ook wel vergeleken met de vier levensfasen van een mens: kinderjaren, tienerjaren, volwassenheid en ouderdom. 

Acht:

Het getal acht wordt in de Bijbel meestal gebruikt bij een nieuw begin.

Op de achtste dag werden de jongentjes besneden.

De achtste dag is de overgangsfase tussen de geheiligde tijd en de dagelijkse realiteit.

De achtste dag, de eerste dag van de nieuwe week, wordt de opstandingsdag en daarmee staat de achtste dag symbool voor een nieuw begin. 

Tulp:

De tulp is een gebedsbloem, de bladeren vouwen zich over elkaar heen in een houding van ootmoed en symboliseren zo de eerbied en verbondenheid van het samen bidden. 

Barmhartigheid:

Mededogen, medegevoel, ontferming, genade, goedheid.

Ook staat het voor het woord: moederschoot.

Iemand die barmhartig is, doet als een aanstaande moeder die reeds voor de geboorte haar kind koestert, beschermt en liefheeft.

Zo is God, vol innerlijke bewogenheid. (Jesaja 49:15)

God heeft ruimte gemaakt om mensen die niets met hem te maken willen hebben een kans te geven om te leven.

Barmhartigheid is een woord met een diepe inhoud.

De quilt ‘Een nieuw begin’ verbeeldt de woorden uit Colossenzen 1 : 15-23.

Gemaakt voor een gezin met twee kinderen.

Het witte middengedeelte bestaat uit acht hoeken.

Acht staat voor een nieuw begin.

Daarin een tulp, de gebedsbloem.

De kleur groen van de steel staat voor leven.

De rode bladeren van de bloem staan voor genade.

De blauwe bladeren staan voor geloof en trouw.

Langs de bladeren de kleur oranje, dit staat symbool voor lofprijzing.

De achtergrond is wit, de kleur van reinheid.

Als je verzoend bent met God mag je een nieuwe start maken, mag je rein zijn, door het bloed van Zijn Zoon.

De opdracht is om standvastig blijven en het gebed en de lofprijzing mag daarbij een middel zijn. 

Om deze achthoek een vierkant. Het symbool van de aarde.

Zij mogen leven op de aarde die God geschapen heeft.

In het vierkant het kruis.

Jezus is naar de aarde gekomen om ons te redden.

De achthoek is in het midden van het kruis geplaatst.

Het kruis omvat als het ware de achthoek, door het  kruis is er een nieuw begin. 

Om het vierkant een landschap in avondlicht.

De ruimte en de weidsheid van het landschap waar zij als gezin wonen is hierin te zien.

Het avondrood belooft een mooie nieuwe dag.

Dit mag symbool staan voor Gods barmhartigheid.

Hij belooft ons in Zijn barmhartigheid een nieuw begin, een nieuwe dag. 

Links onderin een opengeslagen Bijbel, daaroverheen valt het licht van de avondzon.

Bijbellezen is nodig om te blijven geloven en het licht van de Heilige Geest zal ons daarin de weg wijzen. 

De kleuren groen en blauw, die gebruikt zijn in het landschap, staan voor de aarde en het water.

Zij verwijzen naar het ‘Het Leven’ en ‘Het Levende water’.

Rechts staat het gezin;  ze mogen leven in de dichte nabijheid van God.

Ze staan in de kleuren groen en blauw, ze mogen drinken van het Levende water en ‘leven’.

Vanuit het kruis een boog om hen heen.

Dit staat symbool voor het onzichtbare, zij kunnen het niet zien, maar mogen zeker geloven dat de arm van Jezus Christus als een veilige boog om hen heen is. 

 

 

0:00 / 0:00
Voor de allerhoogste Heer
Close