Antependium Ooltgensplaat

Antependium Ooltgensplaat tafelkleed

 

In dit tafelkleed is de symboliek verwerkt van het Heilig Avondmaal dat Jezus heeft ingesteld bij zijn laatste Pascha viering.

Jezus nam een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam’.

En Hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is Mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’.

(Mattheüs 26: 26-28)

 De korenaren verwijzen naar het brood – Zijn lichaam.

De druiventrossen naar de wijn – Zijn bloed.

In de ronde paarse cirkel is een patroon gequilt.

Dit patroon verbeeldt de verbondenheid met Jezus en met elkaar.

Het middelpunt is Jezus en wij als gelovigen zijn met Hem en met elkaar verbonden in de viering van het Heilig Avondmaal.

De lijnen van het patroon verwijzen ook naar de oneindigheid.

De verbondenheid met Jezus en met elkaar als kinderen van God is eeuwig.

In de rode vlakken staat in het Hebreeuws: ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’.

In de quilt zijn de kleuren groen, rood en paars verwerkt.

Paars geldt als de kleur van boete en bezinning, van inkeer en daarmee ook van voorbereiding.

Groen is de kleur van de hoop en van het leven.

Rood is de kleur van de liefde en van Zijn bloed, en verwijst ook het naar het vuur van de Heilige Geest.

 

0:00 / 0:00
Jesus, Live of our lives
Close