Antependium Made

Antependium Made

 

 

In dit kanselkleed is het hele kerkelijke jaar verwerkt.

De symboliek van de kleuren in de quilt zijn:

Groen: hoop, leven en toekomst.

Paars: ingetogenheid.

Goud: Goddelijkheid, rijkdom en licht.

Rood: liefde, lijden en offer.

Wit: reinheid, vreugde en waarheid. 

Advent: de adventsster

Kerstfeest: de kribbe.

Lijdenstijd en Goede Vrijdag: het kruis, in het kruis zijn twee kleuren verwerkt, rood staat voor het bloed van de Here Jezus, wit staat voor de kleur van de vergeving, wij worden wit gewassen door Zijn bloed.

Pasen: het open graf.

Hemelvaart: Jezus keert weer terug naar de Vader, de hemel breekt open: de gekleurde lucht achter de duif en het kruis.

Pinksteren: de duif.

 

0:00 / 0:00
Vrede zij U - naar Openbaring 22:21
Close