Antependium Hardinxveld-Giessendam

Antependium Hardinxveld-Giessendam

 

In deze quilt staat het woord verbinding centraal.

De feesten en de mensen zijn met elkaar verbonden.

De kleuren van het kerkelijk jaar zijn in de quilt verwerkt.

De goudgele kleur verwijst naar de heerlijkheid van God de Vader.

De blauwe waterdruppels verwijzen naar het Levende Water, God de Zoon.

De duif verwijst naar God de Heilige Geest.

De paarse stof verwijst naar advent en naar de veertigdagentijd.

De rode stof verwijst naar het vuur van Pinksteren.

De witte stof verwijst naar Pasen en Kerst.

De roze stof verwijst naar de hemelvaart en naar de nieuwe toekomst die ons wacht.

De groene stof verwijst naar de tijden tussen deze perioden in.

Middenin een figuur dat mensen uitbeeldt.

Gelovigen die elkaar vasthouden, samen bidden, samen de feesten vieren, samen het brood delen.

De gelovigen vormen een rij naar boven, dit staat symbool voor de medegelovigen die ons al zijn voorgegaan.

Zij zijn al bij God, maar in het geloof zijn wij met hen verbonden.

De kleur van de mensen is groen, oplopend naar wit.

Dit zijn de kleuren van leven en van vreugde.

De groene banen staan symbool voor het leven met God.

Groen is de kleur van leven.

Zo zijn wij op weg naar de stralende toekomst die ons wacht. 

Met het rood van Zijn liefde in de rug, drinkend van het Levende Water en vervuld van de Heilige Geest. 

Paars is de kleur van verootmoediging en wordt gebruikt met advent en in de veertigdagentijd. 

Wit is de kleur van vreugde en wordt gebruikt met Kerst en Pasen. 

Rood is de kleur van de Heilige Geest en wordt gebruikt met Pinksteren. 

Groen is de kleur van leven en wordt gebruikt in de periode tussen de feesten. 

Goud is de kleur van de Goddelijkheid. 

Roze is de mengkleur van paars en wit en verwijst in de paarse perioden naar het feest dat komt.

 

0:00 / 0:00
Togheter in the name of Jesus
Close