Antependium Gorinchem paars

Antependium Gorinchem paars
 

Deze liturgische quilt bestaat uit twee delen. 

De onderquilt is een quilt die het hele jaar in de kerk hangt.

In de randen zitten enkele liturgische kleuren verwerkt die in verschillende perioden van het kerkelijke jaar gebruikt worden,

De hoofdkleur van deze bovenquilt is paars. 

Paars: kleur van inkeer, verootmoediging, vasten en rouw. 

Deze kleur wordt gebruikt in de tijd van advent en de veertigdagentijd.

In Genesis 2 staat: Van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad zult u niet eten, want als u daarvan eet zult u zeker sterven. 

Wij mensen deden dit toch en daardoor is de zonde in de wereld gekomen.

In Genesis 3 lezen we dat de Here Jezus belooft dat Hij voor onze zonden zou gaan lijden en sterven zodat wij behouden kunnen worden en mogen leven. 

De gele cirkel, de hemel; de groene cirkel, de aarde; worden weer verenigd door Jezus Christus als Middelaar. 

Waar de aarde en de hemel elkaar raken verschijnt Jezus, het symbool de Ichthusvis (rood). 

Rood is de kleur van het offer. 

Ichthus uit het Grieks vertaald betekent:

I              CH               TH             U              S

Jezus        Christus        Gods         Zoon         Redder

Om de Ichthusvis de hand van God en van ons mensen. 

Door Hem mogen we weer samen verder gaan.

Jezus komt naar de aarde, de kribbe, advent. 

Hij sterft aan het kruis, veertigdagentijd.

De kribbe en het kruis staan rechts in de boom ‘van kennis van goed en kwaad’.

Het hout van de boom was nodig om de kribbe en het kruis te maken.

Aan het einde van de Bijbel in Openbaring 22 komen we  weer een boom tegen.

Daar staat de boom van het leven aan weerszijde van de rivier en lezen we dat die vruchten juist tot genezing van de heidenen zullen zijn.

De boom in de quilt heeft ook deze betekenis. 

Dat kan omdat Jezus Christus de straf gedragen heeft en wij genezing mogen ontvangen door Zijn bloed. 

Roze: mengkleur van paars en wit en is voor de laatste zondag van advent en van de veertigdagentijd.

Kerst en Pasen komen eraan, het licht breekt al door op deze laatste zondagen. 

De rand van de bovenquilt heeft daarom een roze rand.

 

0:00 / 0:00
Ik kniel aan Uwe kribbe neer
Close