Antependium Daarle

Antependium Daarle

 

In het kanselkleed zijn alle Christelijke feesten verwerkt.

Het kruis (Goede Vrijdag) en de kribbe (Kerst) zijn met elkaar verweven.

Over de kribbe schijnen de lichtstralen van Advent.

Rond het kruis ook lichtstralen; hoe donker het op Goede Vrijdag ook was omdat Jezus daar op Golgotha voor ons stierf, toch schijnt achter het kruis al het licht van Pasen.

De rode en de gele cirkel verwijzen naar Gods liefde en licht voor een donkere wereld.

De grijze cirkel is het open graf (Pasen).

De paarse stof in het graf staat symbool voor de dood; paars is een kleur die vaak gebruikt wordt bij een begrafenis. 

In het paars zijn lijnen gequilt die naar beneden wijzen, deze symboliseren dat Jezus is afgedaald tot in de dood. 

Jezus is op de derde dag weer opgestaan.

Onze levensweg loopt door het open graf.

We zijn op weg naar de nieuwe toekomst, dit kan omdat het Pasen is geweest, de weg naar het Vaderhuis is open.

De dood is overwonnen!

Wij mogen leven met toekomstverwachting. 

De weg is groen, de kleur van leven.

De stofkleur van de mensen is wit met groen. 

Wit is de kleur van vreugde, groen is de kleur van leven.

De rode vlammen en de duif verwijzen naar Pinksteren.

Het blauwe water staat symbool voor het Levende Water; Jezus en verwijst naar de doop.

De lichtstralen boven het graf verwijzen naar het feest van Hemelvaart, de rechte lijnen die tussen de stralen zijn gequilt zijn een verwijzing dat Jezus eenmaal zal terugkomen.

Zo vieren wij met elkaar de feesten totdat Jezus terugkomt.

 

0:00 / 0:00
Together in the name of Jesus
Close