Antependium Almkerk wit

Antependium Almkerk wit

 

Kanselkleed voor de Kerst en tot en met de eerste zondag van het nieuwe jaar en van Pasen tot Pinksteren.

De hoofdkleur van de quilt is wit.

Wit staat symbool voor vreugde, feest, waarheid, reinheid en genade.

De rode cirkel staat symbool voor de liefde van God voor de mensen.

Zijn liefde is rondom ons.

De goudgele baan staat symbool voor het licht en de heerlijkheid van God.

Wij mogen in dit licht vol vreugde onze weg gaan (de witte baan).

De gele baan schijnt in dit kanselkleed óver onze weg.

We vieren het feest van Kerst of van Pasen.

Daarom mag het licht uitbundig onze weg verlichten.

In het midden de vorm van de Ichthus-vis met daarin de naam van onze Verlosser: Christus.

Het Griekse woord Ichthus betekent.

I = Jezus, CH = Christus, TH = Gods, U = Zoon, S = Redder.

Rood is de kleur van Zijn liefde en van Zijn bloed.

De halve witte cirkel staat symbool voor de arm van God, de halve groene cirkel voor de arm van de mensen.

Ze houden elkaar als het ware vast.

Christus heeft door Zijn liefde en Zijn bloed ons weer verenigd met God de Vader.

God en de mensen kunnen weer samen verder. 

Dit is het wonder van Kerst en Pasen. 

 

De symboliek van het tafelkleed.

 In de kerkdienst mag onze ziel rusten in de omarming van Gods liefde en koestert zich in het licht van Gods heerlijkheid.

Een cirkel staat symbool voor de ziel, blauw is de kleur van de hemel. 

 

0:00 / 0:00
Vrede zij u - naar Openbaring 22:21
Close