Antependium Almkerk rood

Antependium Almkerk rood

 

Kanselkleed voor Pinksteren

De hoofdkleur van deze quilt is rood.

Rood is de kleur van de Heilige Geest.

De rode cirkel staat symbool voor de liefde van God voor de mensen.

Zijn liefde is rondom ons.

Pinksteren is het slotfeest van alle christelijke feesten, daarom is de cirkel in deze quilt gesloten.

Met Advent begint de nieuwe cirkel van het vieren en gedenken.

In de cirkel de symbolen van geloof, hoop en liefde.

Geloof – het kruis, hoop – het anker, de liefde – het hart.

Het kruis en het anker zijn in elkaar verweven.

Groen is de kleur van leven en van hoop.

Rood is de kleur van de liefde.

De goudgele baan staat symbool voor het licht en de heerlijkheid van God.

Wij mogen in dit licht onze weg gaan, de witte baan.

Wit is de kleur van vreugde.

De Geest is uitgestort en daarom mogen wij leven in vreugde.

De witte duif is het symbool van de Heilige Geest. 

 

De symboliek van het tafelkleed.

 

In de kerkdienst mag onze ziel rusten in de omarming van Gods liefde en koestert zich in het licht van Gods heerlijkheid.

Een cirkel staat symbool voor de ziel, blauw is de kleur van de hemel.

 

0:00 / 0:00
Vrede zij U - naar Openbaring 22:21
Close