Alzo lief had God de wereld

Alzo lief had God de wereld

‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eengeboren Zoon gegeven heeft,
opdat allen die in Hem geloven niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.

 

Een landschap met daarin een rood hart met twee mensen.

Om het hart de armen van God. Dit staat symbool voor de liefde van God voor de wereld.

Hij heeft voor ons Zijn Zoon naar de aarde gestuurd.

Het kruis staat symbool voor de Here Jezus.

De kleur groen van het kruis is de kleur van leven.

Door Hem mogen wij het eeuwige leven ontvangen.

De lichtstralen en de zon zijn symbolen van hoop en licht.

Met Kerst krijgt Gods hart een gezicht in Zijn liefde voor ons mensen.

 

 

0:00 / 0:00
Op bergen en in dalen
Close