Abba Vader

Abba Vader

 

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
 

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d ‘uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

                                                                                                                                                                                                                      

 Dit lied is uitgebeeld in deze quilt. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn:

De vlammen boven het hart.

Dat mijn wil voor eeuwig zij:

De goudgele stralen verwijzen naar de eeuwigheid.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer:

De kleur van het hart is rood, de kleur van de liefde.

laat mij nimmer gaan:

Een bede om altijd met God en bij God te willen leven.

De rand om het hart is groen, de kleur van leven.

Abba is het Aramese woord voor Vader,

in de quilt staat het woord Vader ook in het Hebreeuws. 

 

Wien heb ik nevens U omhoog?

Wat zou mijn hart wat zou mijn oog,

op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er waar ik in kan rusten.

Bezwijkt dan ooit in bitt’re smart

of bange nood mijn vlees en hart.

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed, 

mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Psalm 73 :13 berijmd.

 

In de quilt is ook dit lied uitgebeeld. 

Handen met daarin een hart dat niet zonder God kan.

Het rode hart met daarin het kruis, symbool voor Jezus.

op aarde nevens U toch lusten:

De groene rand om het hart is de kleur van de aarde.

Bezwijkt dan ooit in bitt’re smart

of bange nood mijn vlees en hart:

De donkere stof om de handen staan symbool voor

de bange en moeilijke dagen.

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed,

mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed:

De kleuren worden naar boven toe lichter en

lopen uit in de stralende zon, het eeuwig goed.

De lichtblauwe stof om het hart verwijst naar de hemel.

 

De handen in de quilt spreken ook van troost, het gedragen worden door God. 

Hij houdt ons vast, dicht bij Zijn hart.

 

0:00 / 0:00
Dankbaarheid
Close